IMG_8309

Ing. Zuzana Heinzová

V roce 1994 jsem ukončila studium magisterského oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Po skončení studií jsem v roce 1994 nastoupila k Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, na územní odbor Frýdek –  Místek. Zde jsem působila na odboru stavební prevence do roku 2001. Poté jsem v rámci služebního poměru přestoupila na Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu požární ochrany ve Frýdku – Místku (dále jen SOŠ a VOŠ PO), kde jsem působila jako pedagog odborných předmětů. Vyučovala jsem odborné předměty: Požární bezpečnost staveb, Krizové řízení, Havarijní plánování a Prevenci technologických zařízení. Mými žáky byli jak studenti denního studia, tak i příslušníci Hasičského záchranného sboru z celé republiky. V rámci svého působení na škole jsem si doplnila vzdělání na Ostravské univerzitě, pedagogické fakultě. Na SOŠ a VOŠ PO jsem vyučovala do roku 2004, kdy jsem služební poměr ukončila. Od roku 2002 jsem současně zahájila svou podnikatelskou dráhu. Jako živnostník jsem se zabývala intenzivně jak zpracováváním požárně bezpečnostních řešení staveb, tak i vykonáváním činností jako osoba odborně způsobilá dle § 11 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V rámci mé praxe jsem měla možnost posuzovat resp. navrhovat požární bezpečnost celé řady významných nevýrobních objektů, výrobních staveb a technologických zařízení. Podrobný výčet naleznete v sekci reference.