Požárně bezpečnostní řešení stavby

Naše firma nabízí celou řadu služeb v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti staveb. Můžeme Vám pomoci se zpracováním požárně  bezpečnostních

Více informací

Projekty požárně bezpečnostních zařízení

Naše firma Vám zajistí zpracování projektových dokumentací požárně bezpečnosatních zařízení jako jsou např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, zařízení

Více informací

Autorský a stavební dozor z hlediska požární bezpečnosti

Zajistíme Vám dozor na stavbě prostřednictvím autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti staveb a následné uvedení stavby do užívání. Samozřejmostí

Více informací

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Svým klientům zajišťujeme vedení dokumentace o revizích a kontrolách požárně bezpečnostních zařízení jako jsou  např. nástěnné hadicové systémy, požární ucpávky,

Více informací

Dokumentace požární ochrany

Naše firma Vám zajistí zpracování, kontrolu a vedení veškeré dokumentace požární ochrany. Jedná se zejména o: Začlenění činnosti do kategorie nebezpečí,

Více informací

Preventivní požární kontroly

Zajišťujeme provedení pravidelných kontrol dodržování povinností na úseku požární ochrany, které ukládají provozovatelům činností platné právní předpisy či normy v

Více informací

Zkušebnictví

Naši odborníci mají zkušenosti z příprav zkoušek požární odolnosti, požárně technických charakteristik materiálů, zkoušek funkčnosti kabelových tras a dalších zkoušek na

Více informací

Normalizace

Svým zákazníkům zajišťujeme pravidelnou kontrolu a informace o připravovaných českých technických normách. Sledujeme věstníky Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví,

Více informací