Zajistíme Vám dozor na stavbě prostřednictvím autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti staveb a následné uvedení stavby do užívání. Samozřejmostí je pomoc s přípravou dokladů  pro „kolaudační řízení“ tak, aby kontrola příslušníkem Hasičského záchranného sboru (dále i HZS) proběhla bez sebemenších problémů a stavba mohla být uvedena do provozu.  Součástí dozorů při výstavbě je i zajištění funkčních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení, včetně koordinace jednotlivých profesí.

Součástí těchto služeb je  průběžná kontrola předkládaných dokladů a konzultace s příslušným hasičským záchranným sborem (v závislosti na rozsahu objektu). Provedeme i  projednání případných změn na stavbě s HZS, a zajistíme Vám důslednou koordinaci všech profesí z hlediska požární bezpečnosti apod.