Svým zákazníkům zajišťujeme pravidelnou kontrolu a informace o připravovaných českých technických normách. Sledujeme věstníky Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví, abychom mohli včas reagovat na nové úkoly v normalizaci.