Naše firma nabízí celou řadu služeb v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti staveb. Můžeme Vám pomoci se zpracováním požárně  bezpečnostních řešení staveb ve stupních od studie až po realizační projektovou dokumentaci. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováváno se všemi podrobnostmi, a součástí naší nabídky může být i vypracování projektových dokumentací pro požárně bezpečnostní zařízení jako jsou: elektrická požární signalizace, samočinné odvětrávací zařízení nebo stabilní hasicího zařízení. Dokumentaci zpracováváme vlastními projektanty se specializací pro projektování požární bezpečnosti staveb, nebo toto zajišťujeme dodavatelským způsobem, prostřednictvím stálých, zkušených a oprávněných subdodavatelů. Vykonáváme i stavební dozor přímo na stavbách, kdy vedeme stavbu z hlediska požární bezpečnosti tak, aby kolaudace byla úspěšná a proběhla bez jakýchkoliv problémů.

Požárně bezpečnostní řešení zpracováváme pro jakýkoliv typ staveb, ať už jde o nevýrobní či výrobní objekty. Máme bohaté zkušenosti i s posuzováním  technologických celků v koksárenských provozech (koksárenské baterie, provozy benzolek, mlýnice uhlí atd.), hutní a strojírenské výrobě, automobilové výrobě apod. Na  některé, dříve zpracovaná požárně bezpečnostní se můžete podívat zde.

Dále se zabýváme i výkonem funkce osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona o PO, kdy jsme schopni zajistit provozovatelům činností veškeré plnění povinností plynoucích z platných právních předpisů. Tzn. zpracováváme dokumentaci PO, školení o PO, provádíme kontroly stavu požární ochrany ve firmách.