Zajišťujeme provedení pravidelných kontrol dodržování povinností na úseku požární ochrany, které ukládají provozovatelům činností platné právní předpisy či normy v této oblasti. Vaši firmu, resp. objekty, které provozujete fyzicky zkontrolujeme a zhodnotíme stav plnění úkolů na úseku požární ochrany. Z kontroly vyhotovíme písemný zápis, popř. zajistíme odstranění zjištěných nedostatků. V našem týmu jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří jsou osobami odborně  způsobilými dle § 11 zákona o požární ochraně. Rovněž Vám pomůžeme při kontrole provedené Hasičským záchranným sborem, kdy samozřejmostí je účast našeho odborníka při tomto jednání. Komplexním přístupem k této problematice Vám zajistíme bezproblémový průběh kontroly HZS a bezpečný provoz firmy v oblasti PO.