Naši odborníci mají zkušenosti z příprav zkoušek požární odolnosti, požárně technických charakteristik materiálů, zkoušek funkčnosti kabelových tras a dalších zkoušek na úseku požární ochrany. Spolupracujeme jak se zkušebnami v České republice, tak i na Slovensku. Svým zákazníkům zajistíme všechny potřebné doklady a koordinaci při přípravě a provedení zkoušky.