8YL0MBxar6uESF6dUaxoHx27nAR5ltexIU82w8ygkrg&width=341[1]

Leden 20, 2014 5:43 pm

V této sekci Vás hodláme seznamovat s novinkami v oboru požární bezpečnosti staveb. Pravidelně Vás budeme seznamovat s nově vydávanými normami a jinými předpisy, které se buď přímo týkají požární bezpečnosti staveb, nebo s touto problematikou nějak souvisejí.

Vydané normy leden 2014:

– ČSN EN ISO 11439 Lahve na plyny – Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech ( ruší ČSN EN ISO 11439:2006 )

– ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup ( ruší ČSN EN 60695-2-10:2001 )

– ČSN EN 60695-2-10:2001 Změna Z1 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

– ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm ( ruší ČSN 73 4230:2004 )